Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Орсоо
  Нэр
  Тэнгис
  Байгууллага
  Татварын ерөнхий газар
  Албан тушаал
  Газрын дарга (ТЗ10)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2018
  Нийт орлого
  286,923,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  0₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  2
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  2
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  1
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  1
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  1,040,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Жийп болон туулах чадвар өндөр,Lexus, 570- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  100,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  0₮
  Газар:
  Эзэмших-2га-1, Эзэмших-650м2-1, Өмчлөх-700м2-1₮
  Газар нийт дүн:
  120,000,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  530,000,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  1,231,476,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  69,000,000₮
  Зээл:
  Зээл нийт дүн:
  0₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Жугамт Солюшн ХХК ХХК, Нар адвокейтс ХХК ХХК, Ти энд Би бродерс ХХК ХХК, Эрдэнэс Таван толгой ХК ХК (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  1,572,000₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх-2, Тусгай зөвшөөрөл-1
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮