Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Ххк
  Нэр
  Линтер
  Улс
  Польш
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2011-04-05
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Дэлгэр-Интернэшнл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-04-05
  1
  Ххк Линтер
  Польш
  Иргэн
  2011-04-05
  2
  Дэлгэр-Интернэшнл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-04-05