Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Химийн ус бэлтгэлийн бодис (ДЦС4/201801081)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  212,991,010₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Химийн ус бэлтгэлийн бодис
  125,823,500₮
  Шалгарсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан
  2
  Химийн ус бэлтгэлийн бодис
  170,802,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан
  3
  Химийн ус бэлтгэлийн бодис
  133,892,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцсэн тендерийг шалгаруулсан