Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Компани
  Нэр
  Alliance Medica
  Улс
  Болгари
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2006-10-09
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Компани Alliance Medica
  Болгари
  Иргэн
  2006-10-09
  2
  Удвал Эрдэнэсанаа
  Монгол
  Иргэн
  2006-10-09