Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Идэрхөлгөн
  Хэлбэр
  ХХК
  Төрөл
  Ашгийн төлөө
  Регистер
  5287383
  Үүсгэн байгуулагдсан
  2009-02-17
  Хаяг
  Улаанбаатар, Хан-Уул, 2-р хороо, 20
  Удирдлага
  Батхуяг Хөлгөн (Захирал)
  Хувь ззэмшил

  Дараалал
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Огноо
  1
  Батхуяг Хөлгөн
  Монгол
  Иргэн
  2016-09-28
  Үйл ажиллагаа

  Дугаар
  Нэр
  Нэр
  1
  8299 - Бизнесийн чиглэлээр зөвлөгөө өгөх
  2010-07-23
  2
  4610 - Гадаад худалдаа
  2009-02-17
  Оролцсон тендер

  Мэдээлэл байхгүй.

  Хамаарал бүхий төрийн албан хаагч

  Мэдээлэл байхгүй.

  Уул уурхайн лиценз

  Мэдээлэл байхгүй.