Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Тогмид
  Нэр
  Төрбат
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2007-10-25
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Тогмод Төрбат
  Монгол
  Иргэн
  2007-10-25
  1
  Тогмид Төрбат
  Монгол
  Иргэн
  2007-10-25