Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Нэр
  Эй Би Өү Интернэшнл
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2016-05-10
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Эй Би Өү интернэшнл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10
  1
  Эй Би Өү Интернэшнл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-05-10