Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Чинбат
  Нэр
  Халиунбат
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2019-10-10
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Чинбат Халиунбат
  Монгол
  Иргэн
  2019-10-10