Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Хуурай салгуур (ДЦС4/201801070)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  135,081,100₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Хуурай салгуур
  129,885,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан
  2
  Хуурай салгуур
  133,380,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан
  3
  Хуурай салгуур
  130,680,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан
  4
  Хуурай салгуур
  114,750,000₮
  Шалгарсан
  Шаардлагад бүрэн нийцсэн тендерийг шалгаруулсан