Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Төрбат
  Нэр
  Батоюун
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2011-02-21
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Төрбат Батоюун
  Монгол
  Иргэн
  2011-02-21
  1
  Төрбат Бат-Оюун
  Монгол
  Иргэн
  2011-02-21