Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Лхаасүрэн
  Нэр
  Батзаяа
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2005-10-21
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Х Чимэдцэрэн
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-21
  1
  Лхаасүрэн Рэнцэнханд
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-21
  2
  Л Батзаяа
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-21
  2
  Лхаасүрэн Батзаяа
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-21
  3
  Ж Туяа
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-21
  3
  Пүрэвсүрэн Буманцэнд
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-21
  4
  Лхаасүрэн Хандсүрэн
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-21
  5
  Ц Долгормаа
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-21
  6
  П Бумцэнд
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-21
  6
  Хаасайчулуун Чимэдцэрэн
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-21
  7
  Л Хандсүрэн
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-21
  7
  Тэрбиш Цэдэнсодном
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-21
  8
  Л Рэнцэнханд
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-21
  8
  Баатар Лхаасүрэн
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-21
  9
  М Содов
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-21
  10
  Т Цэдэнсодном
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-21
  10
  Жигжид Туяа
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-21