Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Орсоо
  Нэр
  Мэндбаяр
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2019-12-19
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Мэндбаяр Золзаяа
  Монгол
  Иргэн
  2019-12-19
  2
  Гаравсүрэн Идэрмаа
  Монгол
  Иргэн
  2019-12-19
  3
  Мэндбаяр Учралзаяа
  Монгол
  Иргэн
  2019-12-19
  4
  Орсоо Мэндбаяр
  Монгол
  Иргэн
  2019-12-19
  5
  Мэндбаяр Мөнхзаяа
  Монгол
  Иргэн
  2015-04-29