Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Нэр
  Лекс-Ойл
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2019-04-26
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Элтраника
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2019-04-26
  1
  Лекс-Ойл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2019-04-26
  2
  Лекс-Ойл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2019-04-26
  2
  Элтраника
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2019-04-26