Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Нэр
  Тайга-Интэрнэшнл
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2017-04-07
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Тайга-Интэрнэшнл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2017-04-07
  1
  Нямаа Энхжаргал
  Монгол
  Иргэн
  2017-04-07
  2
  Тайга-Интэрнэшнл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2017-04-07