Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Орсоо
  Нэр
  Солонго
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2005-06-09
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Оросоо Солонго
  Монгол
  Иргэн
  2005-06-09
  1
  Дамдин Рагчаа
  Монгол
  Иргэн
  2005-06-09
  2
  Орсоо Солонго
  Монгол
  Иргэн
  2005-06-09