Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Нэр
  Азиапасифик Пропертис
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2011-11-18
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Азиапасифик пропертис
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-11-18
  1
  Азиапасифик Пропертис
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-11-18