Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Орсоо
  Нэр
  Одхүү
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2019-10-30
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Орсоо Одхүү
  Монгол
  Иргэн
  2019-10-30