Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Орсоо
  Нэр
  Амаржаргал
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2019-05-22
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Хатанхуяг Хашхүү
  Монгол
  Иргэн
  2019-05-22
  2
  Орхонбаатар Чинбат
  Монгол
  Иргэн
  2019-05-22
  3
  Орсоо Амаржаргал
  Монгол
  Иргэн
  2019-05-22