Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Нэр
  Хөх Тэнгэр Капитал Партнерс
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2013-06-10
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Хөх тэнгэр капитал партнерс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2013-06-10
  1
  Хөх Тэнгэр Капитал Партнерс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2013-06-10