Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Нэр
  Сискоал
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2018-12-16
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Сискоал
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2018-12-16
  1
  Попов Михайл Анатольевич
  Орос
  Иргэн
  2018-12-16
  2
  Сискоал
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2018-12-16