Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Нэр
  Капитал Аллианс Партнерс
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2019-08-02
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Капитал Аллианс Партнерс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2019-08-02