Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Liotta
  Нэр
  James Allan
  Улс
  Америк
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2012-05-29
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Liotta James Allan
  Америк
  Иргэн
  2012-05-29
  2
  Hoffman Drrin Anthony
  Америк
  Иргэн
  2012-05-29
  3
  Mahoney Daniel Patrick
  Америк
  Иргэн
  2012-05-29