Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Зэвсэгт хүчний хэрэгцээт сургалтын тендер (ЗХЖШ/201901002)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Улсын төсөв
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  198,461,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Биеийн тамирын хэрэглэл
  46,799,500₮
  Илгээгдсэн
  2
  Сургалтын төвүүдийн засварын материал
  48,278,560₮
  Хасагдсан
  хуулийн 27.4
  3
  Сургалтын төвүүдийн засварын материал
  49,263,000₮
  Илгээгдсэн
  4
  Сургалтын техник хэрэгсэл
  46,900,040₮
  Хасагдсан
  хуулийн 14.1.2
  5
  Биеийн тамирын хэрэглэл
  46,000,000₮
  Илгээгдсэн
  6
  Сургалтын техник хэрэгсэл
  49,131,500₮
  Хасагдсан
  хулийн 28.3, 28.7.4
  7
  Сургалтын техник хэрэгсэл
  46,746,000₮
  Шалгарсан
  шаардлага хангасан
  8
  Хугацаат цэргийн алба хаагчдын хичээлийн хэрэглэл
  41,246,400₮
  Илгээгдсэн
  9
  Хугацаат цэргийн алба хаагчдын хичээлийн хэрэглэл
  41,252,895₮
  Илгээгдсэн
  10
  Сургалтын техник хэрэгсэл
  45,900,000₮
  Хасагдсан
  хуулийн 14.1.2