Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Нэр
  Ххк
  Улс
  Их Британи, Умард Ирладын Нэгдсэн Вант улс
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2015-11-11
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Ххк
  Их Британи, Умард Ирладын Нэгдсэн Вант улс
  Хуулийн этгээд
  2015-11-11
  1
  ХХК
  Их Британи, Умард Ирладын Нэгдсэн Вант улс
  Хуулийн этгээд
  2015-11-11