Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Амарболд
  Нэр
  Бадрал
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2013-09-18
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Авхиа Амгалан
  Монгол
  Иргэн
  2013-09-18
  2
  Чулуун Эрдэнэсайхан
  Монгол
  Иргэн
  2013-09-18
  3
  Батнягт Энхболд
  Монгол
  Иргэн
  2013-09-18
  4
  Амарболд Бадрал
  Монгол
  Иргэн
  2013-09-18
  5
  Ганзориг Өлзийсайхан
  Монгол
  Иргэн
  2013-09-18