Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Ибирайхан
  Нэр
  Аллаберген
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2005-08-11
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Абай Назгүл
  Монгол
  Иргэн
  2005-08-11
  2
  Сатен Серикбай
  Монгол
  Иргэн
  2005-08-11
  3
  Төлеухан Берикбол
  Монгол
  Иргэн
  2005-08-11
  4
  Ыбрайхан Амалберген
  Монгол
  Иргэн
  2005-08-11
  4
  Сайлау Күлжан
  Монгол
  Иргэн
  2005-08-11
  5
  Сайлау Алмагүл
  Монгол
  Иргэн
  2005-08-11
  6
  Сайлау Гүлжан
  Монгол
  Иргэн
  2005-08-11
  6
  Ибирайхан Аллаберген
  Монгол
  Иргэн
  2005-08-11
  7
  Сайлау Хуантхан
  Монгол
  Иргэн
  2005-08-11
  7
  Додан Илан
  Монгол
  Иргэн
  2005-08-11
  8
  Додан Лиман
  Монгол
  Иргэн
  2005-08-11
  9
  Сайлау Хуатбек
  Монгол
  Иргэн
  2005-08-11