Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Нэр
  Wit Alliance Limited
  Улс
  Британийн виржини арлууд
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2018-07-03
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Монголиан бэвэриж инвестментс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2018-07-03
  1
  Монголиан Бэвэриж Инвестментс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2018-07-03
  2
  Туул-Интернэшнл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2018-07-03
  2
  Туул-Интернэшнл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2018-07-03
  3
  Wit Alliance limited
  Британийн виржини арлууд
  Хуулийн этгээд
  2018-07-03
  3
  Migration-Р Хоосон Ирсэн
  Хуулийн этгээд
  2018-07-03
  4
  Голомтбанк
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2018-07-03
  4
  Хайнекен Азиа Пасифик Пте.Лтд
  Сингапур
  Хуулийн этгээд
  2018-07-03
  5
  Хайнекен Азиа Пасифик Пте.Лтд
  Сингапур
  Хуулийн этгээд
  2018-07-03
  5
  Wit Alliance Limited
  Британийн виржини арлууд
  Хуулийн этгээд
  2018-07-03
  6
  Голомтбанк
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2018-07-03