Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Sinoasia Alliance Group Limited
  Нэр
  Улс
  БНХАУ
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2016-02-08
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Sinoasia Alliance Group Limited
  Хятад
  Хуулийн этгээд
  2016-02-08
  1
  Sinoasia Alliance Group Limited
  БНХАУ
  Хуулийн этгээд
  2016-02-08