Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Тайга-Инвест
  Нэр
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2010-03-02
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Тайга-Инвест
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2019-05-27
  1
  Тайга-Инвест
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2010-03-02
  2
  Liu Deqiang
  Хятад
  Иргэн
  2019-05-27