Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Амарболд
  Нэр
  Бадрал
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2010-09-21
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Чулуун Эрдэнэсайхаг
  Монгол
  Иргэн
  2010-09-21
  1
  Болдбаатар Гүнбилэг
  Монгол
  Иргэн
  2010-09-21
  2
  Амарболд Бадрал
  Монгол
  Иргэн
  2010-09-21
  3
  Чулуун Эрдэнэсайхан
  Монгол
  Иргэн
  2010-09-21