Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Баярбат
  Нэр
  Амарболд
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2014-12-23
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Баярбат Амарболд
  Монгол
  Иргэн
  2014-12-23