Үндсэн мэдээлэл

Нэр
"ДЦС-4" ТӨХК-ий Бандажное кольцо нийлүүлэх (НТШ-37/2014)
Ангилал
Бараа
Санхүүжилт
Өөрийн хөрөнгө
Журам
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Төсөв
580,000,000₮
Тендер оролцогч

Дугаар
Нэр
Оролцогч
Дүн
Төлөв
Тайлбар
1
"ДЦС-4" ТӨХК-ий Бандажное кольцо нийлүүлэх
599,725,500₮
Хасагдсан
Санал болгосон үнэ өндөр
2
"ДЦС-4" ТӨХК-ий Бандажное кольцо нийлүүлэх
498,000,000₮
Шалгарсан
3
"ДЦС-4" ТӨХК-ий Бандажное кольцо нийлүүлэх
559,000,000₮
Хасагдсан
Санал болгосон үнэ өндөр