Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  "ДЦС-4" ТӨХК-ий Бандажное кольцо нийлүүлэх (НТШ-37/2014)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  580,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  "ДЦС-4" ТӨХК-ий Бандажное кольцо нийлүүлэх
  599,725,500₮
  Хасагдсан
  Санал болгосон үнэ өндөр
  2
  "ДЦС-4" ТӨХК-ий Бандажное кольцо нийлүүлэх
  498,000,000₮
  Шалгарсан
  3
  "ДЦС-4" ТӨХК-ий Бандажное кольцо нийлүүлэх
  559,000,000₮
  Хасагдсан
  Санал болгосон үнэ өндөр