Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Турбин генератор №2-ын өдөөлтийг АРВ-тэй болгох (ДзДЦС/201801009)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  80,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Турбин генератор №2-ын өдөөлтийг АРВ-тэй болгох
  79,897,409₮
  Илгээгдсэн