Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Туршилт шинжилгээний лабораторын жижиг амьтны тэжээлд олгох хорголжин тэжээл худалдан авах (БИОК/201904031)
  Захиалагч
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Улсын төсөв
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  48,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Туршилт шинжилгээний лабораторын жижиг амьтны тэжээлд олгох хорголжин тэжээл худалдан авах
  45,600,000₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТХ 14,1.2 -ийн шаардлагыг хангаагүй
  2
  Туршилт шинжилгээний лабораторын жижиг амьтны тэжээлд олгох хорголжин тэжээл худалдан авах
  42,625,000₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТХ 14,1.2 -ийн шаардлагыг хангаагүй
  3
  Туршилт шинжилгээний лабораторын жижиг амьтны тэжээлд олгох хорголжин тэжээл худалдан авах
  42,625,000₮
  Илгээгдсэн
  4
  Туршилт шинжилгээний лабораторын жижиг амьтны тэжээлд олгох хорголжин тэжээл худалдан авах
  45,487,200₮
  Илгээгдсэн