Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Туршилт шинжилгээний мал амьтдын тэжээлд олгох хорголжин тэжээл худалдан авах (БИО/201700024)
  Захиалагч
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  32,458,700₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Туршилт шинжилгээний мал амьтдын тэжээлд олгох хорголжин тэжээл худалдан авах
  18,000,000₮
  Шалгарсан
  Хуулийн 27,3 дахь заалтыг ханган шаардлагад нийцсэн тендер гэж үзэн тус хуулийн 28,7,4-т заасны дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан.