Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Шахмал түлш савлах шуудай (ТТТ ХХК/201806006)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  431,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Шахмал түлш савлах шуудай
  394,400,000₮
  Шалгарсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу шалгарсан болно.
  2
  Шахмал түлш савлах шуудай
  421,600,000₮
  Хасагдсан
  Төрийн болон орон өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх заалтыг бүрэн хангаагүй учир шалгараагүй тухай мэдэгдэж байна