Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Төрөл бүрийн набивка нийлүүлэх (ХХА-50/2014)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  50,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Төрөл бүрийн набивка нийлүүлэх
  47,850₮
  Шалгарсан