Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Сайнцагаан сумын 9-р багийн дэд бүтцийг сайжруулах (ДУХАА/2014/088)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Орон нутгийн төсөв
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  88,602,200₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Сайнцагаан сумын 9-р багийн дэд бүтцийг сайжруулах
  82,302,786₮
  Шалгарсан