Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Алтанхуяг
  Нэр
  Амарболд
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2009-07-29
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Алтанхуяг Амарболд
  Монгол
  Иргэн
  2009-07-29