Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Тельман
  Нэр
  Аллажар
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2017-06-07
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Тельман Аллажар
  Монгол
  Иргэн
  2017-06-07
  2
  Баяндэлгэр Түвшинбат
  Монгол
  Иргэн
  2017-06-07