Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Түүхий эдийн тээвэрлэлт (ТТТ ХХК/201806028)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  7,000,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Түүхий эдийн тээвэрлэлт
  6,500,000,000₮
  Хасагдсан
  - Тухайн тээврийг хийж гүйцэтгэх автомашин нь 2008 он болон түүнээс хойш үйлдвэрлэгдсэн бүх жин нь 44 тонноос ихгүй 100 болон түүнээс дээш автомашинтай байна. Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт байрлах Энержи Ресурс ХХК-н уурхайн Нүүрс баяжуулалтын үйлдвэрээс Улаанбаатар хот хүртэл шороон болон засмал замаар тээвэрлэлт хийж гүйцэтгэнэ. Орон нутгийн засмал замаар тээвэрлэлт гүйцэтгэхдээ Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих шаардлага MNS-4598-2011 стандартын шаардлагыг хангаагүй
  2
  Түүхий эдийн тээвэрлэлт
  6,995,000,000₮
  Хасагдсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1-д энэ хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасныг үндэслэн захиалагчийн тогтоосон чадавхийн шаардлага хангаагүй тул танай тендерээс татгалзсан болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
  3
  Түүхий эдийн тээвэрлэлт
  6,955,000,000₮
  Хасагдсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1-д энэ хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасныг үндэслэн захиалагчийн тогтоосон чадавхийн шаардлага хангаагүй тул танай тендерээс татгалзсан болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.
  4
  Түүхий эдийн тээвэрлэлт
  6,946,134,000₮
  Хасагдсан
  - Тухайн нүүрс тээвэрлэх чиглэлд тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх тээврийн тусгай зөвшөөрөл ирүүлээгүй;