Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Сейсе
  Нэр
  Азипа
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2006-04-13
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Молдахмет Хуатбек
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-13
  2
  Есмагзам Карвай
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-13
  3
  ермек Карбай
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-13
  3
  Жанагат Март
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-13
  4
  Карбай Капитан
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-13
  5
  Адасхан Харлыгаш
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-13
  6
  Сейсе Азипа
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-13
  7
  Карибай Ермек
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-13
  8
  Авдил Мейрамхан
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-13
  9
  Хажахмет Сураубек
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-13
  9
  Есмагзам Карбай
  Монгол
  Иргэн
  2006-04-13