Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Техникийн хяналтын үзлэгийн тоног төхөөрөмжид шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэл худалдан авах (АТҮТ/201801006)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  918,850,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Төнөг төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл
  477,840,000₮
  Илгээгдсэн
  2
  Тоормос, тэнхлэг шалгагч
  892,800,000₮
  Хасагдсан
  тендерийн баталгааны хугацаа дутуу, 2016 онд алдагдалтай ажилласан, баталгааны бичиг ирүүлээгүй
  3
  Тоормос, тэнхлэг шалгагч
  318,720,200₮
  Хасагдсан
  2016 оны санхүүгийн тайлан ирүүлээгүй
  4
  Тоормос, тэнхлэг шалгагч
  320,800,000₮
  Хасагдсан
  түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ шаардлага хангаагүй, техникийн тодорхойлолтод нийцээгүй бараа, баталгаат хугацааны баримт зэргийг ирүүлээгүй
  5
  Төнөг төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл
  536,470,000₮
  Хасагдсан
  2016 онд алдагдалтай ажилласан
  6
  Төнөг төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл
  544,500,000₮
  Хасагдсан
  2016 оны алдагдалтай ажилласан