Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Дэлгэрэхговь
  Хэлбэр
  ХХК
  Төрөл
  Ашгийн төлөө
  Регистер
  2373823
  Үүсгэн байгуулагдсан
  2006-01-24
  Хаяг
  Дундговь, Сайнцагаан, 7-р баг, Нарлаг, 00
  Удирдлага
  Пэлжээ Монголмаа (Захирал)
  Хувь ззэмшил

  Дараалал
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Огноо
  1
  Ланган Мөнхбаяр
  Монгол
  Иргэн
  2006-01-24
  2
  Жамсран Пэлжээ
  Монгол
  Иргэн
  2006-01-24
  Үйл ажиллагаа

  Дугаар
  Нэр
  Нэр
  1
  1629 - Мод модон эдлэлийн үйлдвэрлэл, худалдаа
  2006-01-24
  2
  6492 - Мөнгөн хадгаламж, зээл олгох
  2006-01-24
  3
  5510 - Зочид буудал
  2006-01-24
  4
  0113 - Хүнсний ногоо, үрслэг тариалалт
  2006-01-24
  5
  5223 - Аялал, жуулчлал эрхлэх үйл ажиллагаа
  2006-01-24
  Оролцсон тендер

  Мэдээлэл байхгүй.

  Хамаарал бүхий төрийн албан хаагч

  Мэдээлэл байхгүй.

  Уул уурхайн лиценз

  Мэдээлэл байхгүй.