Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Амар
  Нэр
  Нарангэрэл
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2009-12-11
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Амар Нарангэрэл
  Монгол
  Иргэн
  2009-12-11
  2
  Дандар Сангибат
  Монгол
  Иргэн
  2009-12-11
  3
  Лочин Ганзориг
  Монгол
  Иргэн
  2009-12-11
  4
  Цэдэндоо Далай
  Монгол
  Иргэн
  2009-12-11
  5
  Лочин Дандар
  Монгол
  Иргэн
  2009-12-11