Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Ядамсүрэн
  Нэр
  Отгонбаатар
  Байгууллага
  ӨндөрУлаан сумын ИТХ
  Албан тушаал
  Хурлын ажлын албаны ажилтан (ТЗ05)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2018
  Нийт орлого
  12,884,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  6,144,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  0
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  1
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  1
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  23,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Суудлын жижиг машин,Toyota, Ipsum- 1,Жийп болон туулах чадвар өндөр,Уаз, УАЗ 469- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  12,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Ямаа-10, Үхэр-13, Хонь-10
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  13,100,000₮
  Газар:
  Өмчлөх-07га-1₮
  Газар нийт дүн:
  8,000,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  6,500,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  ХААН банк, Хаан
  Зээл нийт дүн:
  38,000,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Таван эрдэнийн хийморь Хоршоо (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  6,000₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮