Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Орсоо
  Нэр
  Баттулга
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2018-08-15
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Орсоо Баттулга
  Монгол
  Иргэн
  2018-08-15