Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Изек
  Нэр
  Азим
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2016-11-30
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Изек Азим
  Монгол
  Иргэн
  2016-11-30
  2
  Хасихан Советхан
  Монгол
  Иргэн
  2016-11-30
  3
  Мухамет Үмиткер
  Монгол
  Иргэн
  2016-11-30
  4
  Чоя Лиза
  Монгол
  Иргэн
  2016-11-30
  5
  Батбай Игилик
  Монгол
  Иргэн
  2016-11-30