Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Цахилгаан багаж хэрэгсэлүүд (ДЦС4/201901104)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  68,595,789₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Цахилгаан багаж хэрэгсэлүүд
  66,660,000₮
  Илгээгдсэн