Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Азийн авто замын сүлжээний АН4 чиглэлийн Өлгий хотын тойрон гарах авто зам, гүүрийн зураг төсөл (ЗТХЯ/201806067)
  Ангилал
  Зөвлөх үйлчилгээ
  Санхүүжилт
  Улсын төсөв
  Журам
  Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
  Төсөв
  280,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Азийн авто замын сүлжээний АН4 чиглэлийн Өлгий хотын тойрон гарах авто зам, гүүрийн зураг төсөл
  249,481,626₮
  Шалгарсан
  ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн дагуу хамгийн өндөр оноо авсан.
  2
  Азийн авто замын сүлжээний АН4 чиглэлийн Өлгий хотын тойрон гарах авто зам, гүүрийн зураг төсөл
  0₮
  Шалгарсан
  ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн дагуу хамгийн өндөр оноо авсан.
  3
  Азийн авто замын сүлжээний АН4 чиглэлийн Өлгий хотын тойрон гарах авто зам, гүүрийн зураг төсөл
  0₮
  Хасагдсан
  Техникийн болон санхүүгийн санал ирүүлээгүй
  4
  Азийн авто замын сүлжээний АН4 чиглэлийн Өлгий хотын тойрон гарах авто зам, гүүрийн зураг төсөл
  0₮
  Хасагдсан
  Техникийн болон санхүүгийн санал ирүүлээгүй
  5
  Азийн авто замын сүлжээний АН4 чиглэлийн Өлгий хотын тойрон гарах авто зам, гүүрийн зураг төсөл
  0₮
  Хасагдсан
  Техникийн болон санхүүгийн санал ирүүлээгүй